Sabtu, 30 Juni 2012

NILAI UAS GENAP PENJAS VI


NILAI MAHASISWA

Prodi                : Penjaskesrek                                             Tingkat/ Semester  : III/ VI ( Enam )
Matakuliah       : Metodologi Penelitian                                 Tahun Akademik    : 2011/2012

NO
NPM
NAMA MAHASISWA
NILAI
1
10.1.01.09.0926P
ABDUL MUJIB
B+
2
10.1.01.09.0927P
ACHMAD KUSNUL YAKIN
B
3
10.1.01.09.0928P
ALI HARFANI
A
4
10.1.01.09.0929P
ARIS RAHARJO
B+
5
10.1.01.09.0930P
INDRA WISNU PRAWISUDHA
A-
6
10.1.01.09.0931P
KIBTIYAH DEFRI ERAWATI
A
7
10.1.01.09.0934P
SUJIANTO
B
8
10.1.01.09.0935P
TRI KURNIAWAN
B
9
10.1.01.09.0961P
YUDIONO
-
10
10.1.01.09.0962P
ALVINA MULYONO PROFIANI
A-
11
10.1.01.09.0926P
M. AFANDI
B+
12

TEGUH APRILIANTO
B
13

M. ARIF ZUMAR FANANI
-
14

ADI SUPRAYITNO
B

Warna hijau =  Tidak mengikuti  UAS, agar nilai keluar maka diharap segera mengikuti UAS susulan dengan langsung menghubungi dosen yang bersangkutan.
Warna coklat muda =  Kehadiran kurang dari sama dengan 50%

*) Penilaian berdasarkan atas kehadiran, tugas, UTS dan UAS serta keaktifan di kelas.
       Bojonegoro, 29 Juni  2012
                                                                                                                Dosen ybs,  
 


                                                                                                   ANA WIDIYA ASTUTI, ST., MM

Tidak ada komentar:

Posting Komentar